50%

Chơi xuân kẻo hết xuân đi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chơi xuân kẻo hết xuân đi
của Nguyễn Công Trứ

Ngẫm cho kỹ đến bất nhân là tạo vật
Đã sinh người lại hạn lấy năm
Kể chi thằng lên bẩy, đứa lên năm
Dẫu ba vạn sáu nghìn ngày là mấy chốc?
5Lại mang lấy lợi danh, vinh nhục
Cuộc đời kia lắm lúc bi hoan
E đến khi hoa rữa trăng tàn
Xuân một khắc, dễ nghìn vàng đổi chác?
Tế suy vật lý tu hành lạc
10An dụng phù danh bạn thử thân[1]
Song bất nhân mà lại chí nhân
Hạn lấy tuổi để mà chơi lấy
Cuộc hành lạc bao nhiêu là lãi bấy
Nếu không chơi, thiệt ấy ai bù?
15Nghề chơi cũng lắm công phu!

   
Chú thích

  1. Xét kỹ lẽ của sự vật thì thấy nên vui chơi/ Sao nỡ để cái hư danh bó buộc thân mình (thơ Đỗ Phủ)