Chư tướng kỳ 3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chư tướng kỳ 3 của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
3
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

諸將其三
洛陽宮殿化為烽,
休道秦關百二重。
滄海未全歸禹貢,
薊門何處盡堯封?
朝廷袞職雖多預,
天下軍儲不自供。
稍喜臨邊王相國,
肯銷金甲事春農。

Chư tướng kỳ 3
Lạc Dương cung điện hoá vi phong,
Hưu đạo Tần quan bách nhị trùng.
Thương hải vị toàn quy vũ cống,
Kế môn hà xứ tận nghiêu phong?
Triều đình cổn chức tuy đa dự,
Thiên hạ quân trừ bất tự cung.
Sảo hỉ lâm biên Vương tướng quốc,
Khẳng tiêu kim giáp sự xuân nông.

Các tướng kỳ 3
Cung điện kinh thành hoá đống tro!
Trăm hai lần ải chẳng ra trò!
Bể Đông chưa thấy ai triều cống!
Cửa Kế tìm đâu dấu địa đồ?
Mũ áo dẫu ban thừa kẻ mặc,
Binh lương vẫn hụt thiếu người lo!
Ngoài biên mừng được ông Vương Tấn,
Bó giáo cho quân học cấy mùa.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)