Chế ông đốc học

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chế ông đốc học
của Trần Tế Xương


Ông về đốc học đã bao lâu,
Cờ bạc rong chơi rặt một màu
Học trò chúng nó tội gì thế?
Để đến cho ông vớ được đầu.[1]

   
Chú thích cuối trang[sửa]

  1. Vớ được đầu: trở thành đối tượng để xoay sở, hành hạ. Tục ngữ có câu: "Cứ thằng có tóc, ai cứ thằng trọc đầu".