Chết (Trần Cao Vân)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Chết.
Chết
của Trần Cao Vân

Bài thơ này ông đã khẩu chiến trước khi bị hành hình sau vụ thất bại đưa vua Duy Tân rời kinh thành đại nội để tổ chức chống Pháp.

Đứa nào muốn chết, chết như chơi,
Chết vị non sông, chết vị Trời.
Chết thảo, bao nài xương thịt nát,
Chết ngay, há ngại cổ đầu rơi.
Chết trung, tiếng để ngoài muôn dặm,
Chết nghĩa, danh lưu đến vạn đời.
Chết được như vầy là hả lắm,
Ta không sợ chết, hỡi ai ơi!