Chợ cạnh núi lúc tạnh mù

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chợ cạnh núi lúc tạnh mù
của Lê Thánh Tông

Non mở bình phong[1] tám bức vây,
Chợ quê ngày tạnh, lục[2] in cây.
Cá tươi xâu liễu[3] người về gấp,
Rượu chín nồng hoa khách ở chầy.
Điếm nọ cờ còn quấn gió,
Lều kia rèm đã cuốn mây.
Ông nào[4] thổi địch thanh thơi tá ?
Cưỡi hạc bay về ngàn núi Tây.

   
Chú thích

  1. Bình phong: Ý nói núi non dựng lên như một bức bình phong bao vây khắp tám mặt
  2. Lục: Xanh lục
  3. Cá tươi xâu liễu: Dùng nhành liễu xâu cá để xách
  4. Ông nào: Chỉ ông tiên cưỡi hạc vân du