Chợ cạnh núi lúc tạnh mù

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Non mở bình phong[1] tám bức vây,
Chợ quê ngày tạnh, lục[2] in cây.
Cá tươi xâu liễu[3] người về gấp,
Rượu chín nồng hoa khách ở chầy.
Điếm nọ cờ còn quấn gió,
Lều kia rèm đã cuốn mây.
Ông nào[4] thổi địch thanh thơi tá ?
Cưỡi hạc bay về ngàn núi Tây.

   
Chú thích

  1. Bình phong: Ý nói núi non dựng lên như một bức bình phong bao vây khắp tám mặt
  2. Lục: Xanh lục
  3. Cá tươi xâu liễu: Dùng nhành liễu xâu cá để xách
  4. Ông nào: Chỉ ông tiên cưỡi hạc vân du