Chửi cậu ấm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chửi cậu ấm
của Trần Tế Xương

Ấm Kỉ này đây, tớ bảo này:
Cha con mày phải cái này cay !
Thôi đừng điếu tráp nghênh ngang nữa,
Thằng tiểu Phù Long bá ngọ mày.