Chữ nho

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chữ nho
của Trần Tế Xương


Nào có ra gì cái chữ nho !
Ông nghè ông cống cũng nằm co.
Chi bằng đi học làm ông phán
Tối rượu sâm banh, sáng sữa bò !