Chiêm bao

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chiêm bao
của Trần Tế Xương


Bỗng thấy chiêm bao thấy những người
Thấy người nói nói lại cười cười.
Tỉnh ra lại tiếc người trong mộng
Mộng thế thì bằng tỉnh mấy mươi.