Chiêu Quân qua ải

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chiêu Quân qua ải
của Huỳnh Mẫn Đạt

Rút trong tập Danh nhân nước nhà của Đào Văn Hội.

Tráo chác khôn lường mũi bút gian[1],
Trăm năm khuấy rối phận hồng nhan,
Chín trùng ứa lụy rưng đôi mắt,
Ngàn dặm ôm tỳ tím lá gan.
Cột giả thành che bờ cõi vẩn,
Lụy làm mưa rưới lửa binh tàn.
Người trên nhà Hán đi đâu lẩn,
Xui trận ôn nhu[2] tới dẹp loàn.

   
Chú thích

  1. Nhắc việc Mao Diên Thọ vẽ xuyên tạc chân dung Chiêu Quân để hại nàng. Cũng ám chỉ bút của loại Tôn Thọ Tường theo giặc Pháp.
  2. Sự mềm yếu hòa hoãn, hai câu này chê triều đình nhà Hán và cũng ám chỉ đến sự nhu nhược, lẩn trốn trách nhiệm của vua tôi Tự Đức.