50%

Chiếc khăn tay

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chiếc khăn tay
của Phạm Hầu

Đây là công trình ngày quạnh quẽ
Đây là thơ cảm ý yêu đương
Đây là luyến ái chung san sẻ
Là mộ âm thầm những nhớ thương

Đây là hình ảnh tay mười ngón
Rung chuyển lòng ta với chỉ hồng
Đây là những tiếng hoa cười đón
Tia nắng vàng reo giữa cánh đồng

Đây là nhật ký yêu nhiều buổi
Mà tiếng chim kêu rộn gió vườn
Đây là sinh khí trong tình ái
Những dấu tinh hoa dệt bước đường

Đây cảnh đôi người đang vĩnh biệt
Mờ mờ trong khói lẫn trong mây
Đây là tiếng dội lòng tê liệt
Lúc bướm mang vàng lả tả bay

Buồn vui sau trước kết thành dây
Ký ức bao năm góp một ngày
Ta muốn đừng nghe lời kể lể
Của màu khăn lụa ở trên tay.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)