Chiều hôm nhớ nhà

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Vàng tỏa non tây, bóng ác tà;
Đầm-đầm ngọn cỏ, tuyết phun hoa.
Ngàn mai lác-đác chim về tổ;
Dặm liễu bâng-khuâng khách nhớ nhà.
Còi mục thét trăng miền khoáng dã[1];
Chài ngư tung gió bãi bình-sa[2].
Lòng quê một bước nhường ngao-ngán,
Mấy kẻ tình chung có thấu là?

   
Chú thích

  1. Khoáng dã 曠 野: cánh đồng rộng.
  2. Bình sa 平 沙: cát phẳng.


Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.