Chiều hôm nhớ nhà

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chiều hôm nhớ nhà
của Bà Huyện Thanh Quan

Vàng tỏa non tây, bóng ác tà;
Đầm-đầm ngọn cỏ, tuyết phun hoa.
Ngàn mai lác-đác chim về tổ;
Dặm liễu bâng-khuâng khách nhớ nhà.
Còi mục thét trăng miền khoáng dã[1];
Chài ngư tung gió bãi bình-sa[2].
Lòng quê một bước nhường ngao-ngán,
Mấy kẻ tình chung có thấu là?

   
Chú thích

  1. Khoáng dã 曠 野: cánh đồng rộng.
  2. Bình sa 平 沙: cát phẳng.


Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.