Chim họa mi trong lồng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

    Họa mi ai vẽ nên mi?
Trông thì mi đẹp, hót thì mi hay.
    Ai đưa mi đến chốn này?
Nước trong gạo trắng mi ngày ăn chơi,
    Lồng son cửa đỏ thảnh thơi,
Mi bay mi nhảy sướng đời nhà mi!
    Nghĩ cho mi cũng gặp thì,
Rừng xanh mi có nhớ gì nữa không?