Chuông Phả Lại, nguyệt Bình Than

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chuông kia, nguyệt nọ, ấy tiền thân[1],
Huống lại thêm là gác phượng lân[2].
Mấy tiếng đấm tràn miền Trúc quốc[3],
Một vầng in lọt bóng giao nhân[4].
Đêm thanh cảnh vắng, người chăng[5] tục,
Rượu uống thơ ngâm tiệc có xuân.
Khi hứng mến vui lòng bịn rịn,
Quân thân[6] gánh nặng đủ ngàn cân.

   
Chú thích

  1. Tiền thân: kiếp trước
  2. Hai câu thơ ý nói: chuông và nguyệt gác phượng, lân đều do nhân quả mà có
  3. Trúc quốc: Nước Thiên Trúc (nước Phật)
  4. Giao nhân: Giống người ở bể Nam, có nhà ở dưới nước như cá
  5. Chăng: Không
  6. Quân thân: Nghĩa vụ với vua và cha mẹ