Chuông Phả Lại, nguyệt Bình Than

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chuông Phả Lại, nguyệt Bình Than
của Lê Thánh Tông

Phả Lại (tỉnh Bắc Ninh) nơi trụ trì của sư Dương Không Lộ, có một chiếc chuông lớn. Bình Than (huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương), xưa có cuộc hội họp các vương hầu nhà Trần do Trần Nhân Tông chủ tọa, bàn việc chống Nguyên.

Chuông kia, nguyệt nọ, ấy tiền thân[1],
Huống lại thêm là gác phượng lân[2].
Mấy tiếng đấm tràn miền Trúc quốc[3],
Một vầng in lọt bóng giao nhân[4].
Đêm thanh cảnh vắng, người chăng[5] tục,
Rượu uống thơ ngâm tiệc có xuân.
Khi hứng mến vui lòng bịn rịn,
Quân thân[6] gánh nặng đủ ngàn cân.

   
Chú thích

  1. Tiền thân: kiếp trước
  2. Hai câu thơ ý nói: chuông và nguyệt gác phượng, lân đều do nhân quả mà có
  3. Trúc quốc: Nước Thiên Trúc (nước Phật)
  4. Giao nhân: Giống người ở bể Nam, có nhà ở dưới nước như cá
  5. Chăng: Không
  6. Quân thân: Nghĩa vụ với vua và cha mẹ