Con chó đá

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Con chó đá
của Lê Thánh Tông

Quyền trọng ơn trên trấn cõi ngoài,
Cửa nghiêm chem-chẻm một mình ngồi.
Quản bao xương tuyết nào chi kể,
Khéo giữ cao lương cũng chẳng nài.
Mặc khách thị-phi giương tráo mắt,
Những lời trần-tục biếng vào tai.
Một lòng thờ chúa, nghìn cân nặng[1],
Bền vững ai lay cũng chẳng dời.

   
Chú thích

  1. Ý nói coi cái nghĩa-vụ của mình làm nặng, làm trọng mà dốc lòng vào đấy.