Con gái ngỏ ý với con trai

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Con gái ngỏ ý với con trai
của Không rõ


Vào vườn hái quả cau xanh,
Bổ ra làm sáu, mời anh xơi trầu.
Trầu này têm những vôi tàu,
Giữa đệm cát cánh, hai đầu quế cay.
Trầu này ăn thiệt là say,
Dù mặn, dù nhạt, dù cay, dù nồng.
Dù chăng nên đạo vợ chồng.
Xơi dăm ba miếng kẻo lòng nhớ thương !


PD-icon.svg Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1923, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.