Con muỗi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Con muỗi
của Lê Thánh Tông

Muỗi hỡi mi sinh giáp tí[1] nào?
Đêm đêm lẻn đến cửa phòng tao ?
Ngày thì đủng đỉnh bên lầu ngọc,
Hôm[2] đã thung thăng tiểu[3] má đào.
Ghẹo Hằng Nga khi nguyệt hiện,
Trêu Thần Nữ thuở chiêm bao.
Canh khuya lần quất làm cho nhọc,
Châm đốt ngoài da có xuể nao!

   




Chú thích

  1. Giáp tí: Năm tháng
  2. Hôm: Tối
  3. Tiểu: Xét ngữ cảnh thì chữ "tiểu" (từ cổ) này có thể mang nghĩa "gần, cạnh"