Cuối xuân nơi đất khách

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cuối xuân nơi đất khách
của Lê Thánh Tông

Hoa bay nước chảy cũng vô tình,
Gió quyến xuân đưa đến Sở Thành.
Hồ điệp[1] mơ màng nhà mấy dặm,
Tử quy[2] khắc khoải nguyệt ba canh.
Thư nhàn[3] dễ cách, lòng nên bạc,
Tóc tuyết khôn cầm thức[4] lại xanh.
Nẻo ấy chẳng về, về ắt được,
Năm hồ[5] cảnh vắng có ai tranh ?

   
Chú thích

  1. Hồ điệp: Giấc bướm
  2. Tử quy: Chim quốc
  3. Thư nhàn: Thư do nhạn đưa
  4. Thức: Thứ màu
  5. Năm hồ: Ngũ Hồ, nơi ẩn cư nổi tiếng