Dạ thâm ngẫu tác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Dạ thâm ngẫu tác - 夜深偶作
của Trần Nguyên Đán
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

商風夜靜轉颼颼,
一點殘燈相對愁。
心緒好隨吟裏靜,
塵緣須向睡中休。

Thương phong dạ tĩnh chuyển sưu sưu,
Nhất điểm tàn đăng tương đối sầu.
Tâm tự hảo tùy ngâm lý tĩnh,
Trần duyên tu hướng thụy trung hưu.

Gió thu trong đêm vắng thổi vi vu,
Buồn bã ngồi trước ngọn đèn tàn.
Lòng cũng nguôi nguôi trong lúc ngâm nga,
Duyên nợ cuộc đời, ngủ đi là xong hết.