Dế duỗi bên đèn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Dế duỗi bên đèn
của Tú Quỳ

Kiến chẳng phải kiến, voi chẳng voi,
Trời sinh dế duổi cũng choi-choi.
Ngắn cánh lên trời bay chẳng thấu,
Co tay vạch đất cũng khoe tài.
Mưa sa nước chảy lên cao ở,
Lửa đỏ dầu sôi nhảy tới chơi.
Quân-tử có thương xin chớ phụ,
Lăm-lăm bay nhảy để mà coi.