Dịch thủy tống biệt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Dịch thủy tống biệt - 易水送別
của Lạc Tân Vương, do Tản Đà dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Tản Đà[1]

易水送別
此 地 別 燕 丹
壯 士 髮 衝 冠
昔 時 人 已 沒
今 日 水 猶 寒

Dịch thủy[2] tống biệt
Thử địa biệt yên Đan,
Tráng sĩ[3] phát xung quan.
Tích thời nhân dĩ một,
Kim nhật thủy do hàn[4].

Tiễn biệt ở sông Dịch
Chỗ đất này khi từ biệt Thái tử Đan nước Yên,
Tóc kẻ tráng sĩ dựng đứng lên sát mũ,
Người thời xưa đã mất rồi.
Nước sông Dịch ngày nay vẫn còn lạnh.

Sông Dịch tiễn biệt
Đất này biệt chú Yên Đan
Tóc anh tráng sĩ tức gan dựng đầu.
Người xưa nay đã đi đâu,
Lạnh lùng sông nước cơn sầu chưa tan.

Chú thích[sửa]

 1. Bản dịch trong Ngày Nay số 120 ngày 24-7-1938.
 2. Dịch thủy: Ở tỉnh Hà Bắc.
 3. Tráng sĩ: Kinh Kha đi sứ sang Tần, mưu hành thích Tần Thủy Hoàng.
 4. Thủy do hàn: Nước còn lạnh, nhắc lại câu hát của Kinh Kha:

  Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,

  Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn..

  (Gió hiu hắt thổi, sông Dịch lạnh,

  Kẻ tráng sĩ ra đi không trở về).
 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)