Di Luân hải tấn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Phiên âm Hán Việt

Hoành Sơn[2] tây vọng thị Di Luân,
Diễu diễu bình sa tiếp hải tần.
Yên thủy sa đầu phân dịch thứ,
Phong đào giang thượng kiến quan tân.
Tề diêm trường phố yêu thương khách,
Lỗ tửu bồi bàn túy thị nhân.
Dục phỏng Ma Cô[3] bằng ký ngữ,
Nam minh kim dĩ tức dương trần.

   
Chú thích

  1. Di Luân: cửa Roòn
  2. Hoành Sơn: đèo Ngang
  3. Ma Cô: miếu bà Liễu Hạnh phía nam Đèo Ngang