Bước tới nội dung

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh/Bản đánh máy 1965

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Xem các phiên bản khác của tác phẩm này tại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Di chúc  (1965)  của Hồ Chí Minh
Bản đánh máy

Bản này tôn trọng cách viết trong nguyên bản. Xem phiên bản theo chính tả phổ dụng.

Việt-Nam zân chũ cộng hòa

Độc lập, tự zo, hạnh fuc

-------

(Tuyệt đối bí mật)
 
Nhân zịp mừng 75 tuổi

Người làm thơ rất nổi tiếng, ỡ Trung-quốc đời nhà Đường là cụ Đõ-Fũ có câu thơ rằng: 'Nhân sinh thất thập cỗ lai hy'. ngĩa là: Người thọ bãy mươi, xưa nay hiếm.

Nǎm nay, tôi đã 75 tuổi. Tinh thần vẫn sáng suốt, thân thễ vẫn mạnh khõe. Tuy vậy, tôi cũng đã là lơp người 'xưa nay hiếm'.

Ai đoán biết tôi sẽ sống và fục vụ Tỗ quốc, fục vụ cach mạng mấy năm mấy tháng nữa?

Vì vậy, tôi đễ lại mấy lời này, chĩ nói tóm tăt vài việc thôi. Fòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Cac Mac, cụ Lê-nin và cac vị cach mạng đàn anh khac, thì đồng bào cã nươc và đồng chí trong Đãng khõi cãm thấy đột ngột.

Trước hết nói về DÃNG - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một zạ fục vụ zai câp, fục vụ nhân zân, ^fục vụ Tổ quốc, (Tôi viết thêm, H.C.M.) cho nên từ ngày thành lập đến nay, DÃNG ta đã đoàn kết, tỗ chức và lãnh đạo nhân zân ta hǎng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khac.

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu cũa Dãng và cũa zân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến cac chi bộ cần fãi zữ zìn sự dòan kết nhất trí cũa Dãng như zữ zìn con ngươi cũa mắt mình.

Trong Đãng thực hành zân chủ rộng rãi, thường xuyên và ngiêm chĩnh tự fê bình và fê bình là cach tôt nhất đễ cũng cố và fat triễn sự đòan kết và thống nhất cũa Dãng. Fãi có tình đ.c. thương yêu lẫn nhau.

ĐÃNG ta là một đãng cầm quyền. Mỗi đãng viên và cán bộ fãi thật sự thấm nhuần đạo đưc cach mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Fãi zữ zìn Dãng ta thật trong sạch, fãi xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành cũa nhân zân.

Đòan viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung fong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thũ. DÃNG cần fãi chǎm lo záo zục đạo đưc cach mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa 'hồng' vừa 'chuyên'.

Bồi zưỡng thế hệ cach mạnh cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Nhân zân lao động ta ỡ miền xuôi cũng như ỡ miền núi, đã bao đời chịu đựng zan khỗ, bị chế độ fong kiến và thực zân ap bưc boc lột, lại kinh qua nhiều nǎm chiến tranh.

Tuy vậy, nhân zân ta rất anh hùng, zũng cãm, hǎng hái, cần cù. Từ ngày có DÃNG, nhân zân ta luôn luôn đi theo Dãng, rất trung thành với Dãng.

Dãng cần fãi có kế hoạch thật tôt đễ fát triễn kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao dời sống cũa nhân zân.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thễ sẽ kéo zài mấy năm nữa. Đồng bào ta có thể fãi hy sinh nhiều cũa nhiều người. Zù sao, chúng ta fãi quyết tâm đánh zặc Mỹ đến thắng lợi hòan tòan.

Còn non, còn nươc, còn người,
Thắng zặc Mỹ, ta sẽ xây zựng hơn mười ngày nay!

Zù khó khǎn zan khỗ đến mấy, nhân zân ta nhất định sẽ hòan tòan thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhât định fãi cut khõi nươc ta. Tỗ quốc ta nhât định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam, Băc nhất định sẽ sum hợp một nhà. Nươc ta sẽ có vinh zự lớn là một nươc nhõ mà đã anh zũng đánh thắng 2 đế quốc to - là Fap và Mỹ; và đã gop fần xứng đáng vào fong trào zãi fóng zân tộc.

Về fong trào cộng sãn thế zới - Là một người suốt đời fục vụ cach mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh cũa fong trào cộng sãn và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay zữa cac đãng anh em!

Tôi mong rằng DÃNG ta sẽ ra sưc hoạt động, gop fần đăc lực vào việc khôi fục lại khối đoàn kết zữa cac đãng anh em trên nền tãng chũ nghĩa Mac-Lênin và chũ ngĩa quốc tế vô sãn, có lý có tình.

Tôi tin chăc rằng cac đãng anh em và cac nươc anh em nhất dịnh sẽ fãi doàn kết lại.

---

Về việc riêng - Sau khi tôi qua đời, chớ nên tỗ chưc đám đình, lãng fí ngày zờ và tiền bạc cũa nhân zân.

Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là 'hõa táng'. Tôi mong rằng cach 'hõa táng' zần zần sẽ được fỗ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất. Bao zờ ta có nhiều điện, thì 'điện táng' càng tôt hơn.

Tro xương thì tìm một quã đồi mà chôn. Gần Tam-đão và Ba-vì như hình có nhiều đồi tốt. Trên mộ, nên xây 1 cái nhà zãn đơn, rộng rãi, chắc chắn, mat mẽ đê nhưng người đến thăm viếng có chỗ ngĩ ngơi.

Nên có kế hoạch trồng cây trên đồi. Ai đến thăm thì trồng một cây làm kỹ niệm. Trồng cây nào fãi tôt cây ấy. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho fong cãnh và lợi cho nông ngiệp.

Nếu tôi qua đời trươc ngày nươc ta được thống nhất, thì nên gữi một it tro xương cho đồng bào miền Nam.

---

Cuối cùng, tôi đễ lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn zân, toàn Đãng, cho tòan thễ bộ đội, cho cac cháu thanh niên và nhi đồng.

Tôi cũng gưĩ lời chào thân aí đến cac đồng chí, cac bầu bạn, và cac cháu thanh niên nhi đồng quốc tế.

Đều mong muốn cuối cùng cũa tôi là: Tòan Đãng toàn zân ta đòan kết fấn dấu, xây zựng một nươc Việt-Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, zân chũ và zàu mạnh, và gop fần xứng đáng vào sự ngiệp cach mạng thế zới./.

Hà-nội, ngày 15 tháng 5 nǎm 1965.

Chứng kiến,
Bí thư thứ nhất
ban chấp hanh trung ương: