Du Long Môn Phụng Tiên tự

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Du Long Môn Phụng Tiên tự - 遊龍門奉先寺
của Đỗ Phủ, do Phạm Quỳnh dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Phạm Quỳnh

遊龍門奉先寺
已從招提遊,
更作招提境。
陰壑生虛籟,
月林散清影。
天闕象緯逼,
雲臥衣裳冷。
欲覺聞晨鐘,
金人發深省。

Du Long Môn Phụng Tiên tự
Dĩ tòng chiêu đề du,
Canh tác chiêu đề cảnh.
Âm hác sinh hư lại,
Nguyệt lâm tán thanh ảnh.
Thiên khuyết tượng vĩ bức,
Vân ngọa y thường lãnh.
Dục giác văn thần chung,
Kim nhân phát thâm tỉnh.

Vãn cảnh chùa Phụng Tiên trên núi Long Môn
Đã chơi chốn chiêu đề
Lại ngủ chốn chiêu đề
Khe tối vo ve gió
Cây rừng thấp thoáng trăng
Núi cao áp tận trời
Mây phủ quần áo lạnh
Muốn tỉnh nghe chuông sớm
Khiến người giác ngộ sâu

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)