Du Phổ Minh tự

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Du Phổ Minh[1] tự
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phiên âm Hán Việt

Loạn hậu trùng tầm đáo Phổ Minh,
Viên hoa dã thảo cựu nham quynh.
Bi văn bác lạc hòa yên bích,
Phật nhãn thê lương chiếu dạ thanh.
Pháp giới ưng đồng thiên quảng đại,
Hương nhân do thuyết địa anh linh.
Liêu liêu cổ đỉnh kim hà tại
Thức đắc vô hình thắng hữu hình.

   
Chú thích

  1. Phổ Minh: chùa ở Nam Định