Duyên gặp gỡ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Duyên gặp gỡ
của Nguyễn Công Trứ

Minh quân lương tướng tao phùng dị
Tài tử giai nhân tế ngộ nan[1]
Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên
Trong nhất kiến tình duyên như đã
Tỳ bà hữu hạnh phùng Tư mã
Quân tử đa tình cánh khả lân[2]
Nọ mấy người tài tử giai nhân
Duyên chỉ thắm bỗng dần dần đưa lại
Dầu nghìn dặm băng sơn quế hải
Đã tình duyên xe lại cũng nên gần
Liễu hoa vừa gặp chúa xuân
Châu Trần nào có Châu Trần này hơn
Anh hùng hà xứ bất giang sơn?[3]

   
Chú thích

  1. Vua giỏi tướng tài dễ gặp nhau/ Trai tài gái sắc khó gặp gỡ
  2. Người kỹ nữ đàn tỳ bà có duyên may gặp Bạch Cư Dị (Tư mã Giang Châu)/ Khách quân tử đa tình nên lắm nỗi xót thương
  3. Với khách anh hùng thì nơi nào chẳng là đất nước mình