Bước tới nội dung

Gặp cô đầu cũ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Gặp cô đầu cũ
của Dương Khuê

Hồng, Hồng, Tuyết, Tuyết,
Mới ngày nào còn chửa biết chi chi.
Mười lăm năm thấm-thoắt có xa gì!
Chợt ngảnh lại, đã đến kỳ tơ-liễu.
Ngã lãng du thời quân thượng thiếu;
我 浪 遊 時 君 尚 少
Quân kim hứa giá, ngã thành ông[1].
君 今 許 嫁 我 成 翁
Cười cười nói nói thẹn thùng,
bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại.
Riêng một thú Thanh Sơn[2] đi lại,
Khéo ngây-ngây dại-dại với tình.
Đàn ai một tiếng dương tranh?

   
Chú thích

  1. Lúc ta chơi bời phóng túng thì ngươi còn nhỏ; bây giờ ngươi đến tuổi lấy chồng thì ta đã thành ông (ý nói đã già)
  2. Thanh-Sơn: Có người cho Thanh là Thanh thần; Sơn là Sơn minh (sau đổi là Sơn-lãng, tên huyện, quê tác-giả. Làng Thanh thần thuộc huyện Sơn-lãng (nay thuộc phủ Thanh-oai, tỉnh Hà-đông) là làng có nhiều cô đầu.


Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.