Gửi ông Thủ khoa Phan

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Gửi ông Thủ khoa Phan[1]
của Trần Tế Xương

Mấy năm vượt bể lại trèo non
Em hỏi thăm qua bác hãy còn.
Mái tóc Giáp Thìn đà nhuộm tuyết[2]
Điểm đầu Canh Tý chửa phai son[3]
Vá trời gặp hội, mây năm vẻ[4]
Lấp bể ra công, đất một hòn[5]
Có phải như ai mà chẳng chết?
Giương tay chống vững cột càn khôn.

   
Chú thích

  1. Bài này viết về Phan Bội Châu
  2. Giáp Thìn: năm 1904, năm Phan Bội Châu xuất dương.
  3. Canh Tý: năm 1900, năm Phan Bội Châu đỗ thủ khoa (điểm đầu) trường Nghệ An.
  4. Mây ngũ sắc tượng trưng cho vua: cụ Phan đã được vua Cường Để sang Nhật.
  5. Chim tinh vệ lấp bể: ý nói khó thành công.