Gửi ông Thủ khoa Phan

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Mấy năm vượt bể lại trèo non
Em hỏi thăm qua bác hãy còn.
Mái tóc Giáp Thìn đà nhuộm tuyết[2]
Điểm đầu Canh Tý chửa phai son[3]
Vá trời gặp hội, mây năm vẻ[4]
Lấp bể ra công, đất một hòn[5]
Có phải như ai mà chẳng chết?
Giương tay chống vững cột càn khôn.

   
Chú thích

  1. Bài này viết về Phan Bội Châu
  2. Giáp Thìn: năm 1904, năm Phan Bội Châu xuất dương.
  3. Canh Tý: năm 1900, năm Phan Bội Châu đỗ thủ khoa (điểm đầu) trường Nghệ An.
  4. Mây ngũ sắc tượng trưng cho vua: cụ Phan đã được vua Cường Để sang Nhật.
  5. Chim tinh vệ lấp bể: ý nói khó thành công.