Già chơi trống bỏi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Già chơi trống bỏi[1]
của Trần Tế Xương

Hỏi lão đâu ta? Lão ở Liêm[2]
Trông ra bóng dáng đã hom hem
Lắng tai non nước nghe chừng nặng
Chớp mắt trăng hoa giả cách nhèm
Cũng đã sư mô cùng lũ trẻ
Lại còn tấp tểnh với đàn em
Xuân thu ướm hỏi đà bao tá?
Cái miếng phong tình vẫn chửa khem!

   
Chú thích

  1. Thành ngữ chỉ người đàn ông đã luống tuổi vẫn còn trăng hoa đĩ thỏa
  2. Liêm: người này quê ở Tiểu Liêm, huyện Mỹ Lộc (nay thuộc xã Mỹ Thịnh, huyện Bình Lục)