Giải muộn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Giải muộn (Giải buồn)
của Bùi Văn Dị
Phiên âm Hán-Việt:

Tam nhật vi lâm, tứ dã đồng,
Tẫn vô tiều tụy oán thu phong.
Tảo tri nhân định hồi thiên lực,
Ưu quốc do lại nguyện tuế phong.

Tạm dịch nghĩa:

Ban ngày mưa dầm, cánh đồng bốn phía đều thế,
Chẳng còn phải rầu rĩ oán trách gió thu.
Biết trước ý định con người có thể làm trời xoay chuyển,
Tấm lòng lo nước trước hết mong mỏi được mùa.

   
Chú thích