Giễu ông đồ Bốn ở phố Hàng Sắt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Giễu ông đồ Bốn ở phố Hàng Sắt
của Trần Tế Xương

Hỏi thăm quê quán ở nơi mô?
Không học mà sao vẫn gọi đồ.
ý hẳn người yêu mà gọi thế,
Hay là mẹ đẻ đặt tên cho?
Áo quần đĩnh đạc trông ra cậu,
Ăn nói nhề nhàng khác giọng Ngô
Hỏi mãi mới ra thằng bán sắt,
Mũi nó gồ gồ, trán nó giô.