Giới điêu toa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Giới điêu toa (Khuyên kẻ điêu toa vu cáo)
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Một mình ăn mặc hết bao nhiêu ?
Gây làm chi bấy, hỡi điêu !
Kiếm chước tạo thêu không hóa có,
Tìm điều đặt bỏ ít nên nhiều.
Phải chăng rối lí khôn bề đoán[1] ?
Kiện cáo xui người đến nỗi xiêu
Phép nước ví dù còn tránh được,
Tội trời khôn thể tránh đâu nào !

   
Chú thích

  1. Kẻ vu cáo nhằm gây sự rối lí khiến quan không thể xét đúng sai được