Giới bất vọng cầu địa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Giới bất vọng cầu địa (Răn không tin việc tìm đất tốt)
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng là nhà lý học tài giỏi, nhưng qua bài này, ta thấy ông cực lực phản đối những thứ học thuật mà ông cho là nhảm nhí (như việc tìm phúc địa của thầy địa lý), và thẳng thắn khuyên mọi người đừng tin "nhảm".

Phúc địa chi cho đứa cưỡng cầu
Được chăng dun dủi bởi cơ mầu
Ở lành, chẳng rắp, hay nên gặp
Nẻo dữ, tuy tìm lại phải âu.
"Quý nộ phân kim[1]" ai khéo bấy
Cao Biền[2] ưa thủy phép sai đâu
Ngẫm xem dám...[3]
Phúc địa chi cho kẻ cưỡng cầu.

   
Chú thích

  1. Phương pháp kĩ thuật tìm đất tốt của các thầy địa lí xưa
  2. Cao Biền: quan đô hộ đời Đường, kiêm phù thủy
  3. Tại bản chữ Nôm bị rách mất mấy chữ tại vị trí này.