Giới quan liêu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điêu đương[1] ngàn ngạn áo hồng sa,
Mừng chịu ơn phong xuống tới nhà.
Tán rợp bóng hòe che mặt ngọc,
Hương ngưng dặm liễu đượm hài hoa.
Tiệc vây la ỷ[2] người sum họp,
Nhạc vỡ cầm tranh tiếng dõi ca.
Phú quý nhìn xem yêu hết tấc,
Máy nghèo[3] sao khéo hãm người ta.

   
Chú thích

  1. Điêu đương: Điêu là một loại chồn có lông rất đẹp, Đương là đồ trang sức bằng vàng ngọc giắt trước mũ các quan triều
  2. La ỷ: Lụa là, gấm vóc
  3. Máy nghèo: Dịch chữ "nguy cơ". Cả câu này ý nói: vinh hoa phú quý chỉ là cái máy nguy hiểm khéo hãm hại người ta mà thôi