Giới sắc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Giới sắc (Răn sắc dục)
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cẩn cho hay, chẳng phải chơi !
Sắc xem dường sóng, dễ xiêu người[1].
Lửa - rơm, nếu chửa ngăn lòng tục,
Giường mối đâu còn biết lẽ trời ?
Có chồng con, bao xiết nỗi[2],
Hay bùa thuốc, ấy thói đời !
Kham hiền luận ác : "dâm vi thủ[3]"
Cẩn cho hay, chẳng phải chơi !

   
Chú thích

  1. Sắc bất ba đào dị nịch nhân (Nguyễn Giản Thanh)
  2. Người đàn bà đã có chồng con thì có bao nhiêu ràng buộc, mang mẻ (cho nên dính vào họ thì ắt... lôi thôi to !
  3. Phục thay cho thánh hiền xưa bàn về điều ác đã nói "dâm là điều ác số một trong trăm điều ác" (bách ác, dâm vi thủ)