Gia Định thành, dạ gian khẩu chiếm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Gia Định thành, dạ gian khẩu chiếm
của Lã Xuân Oai
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Ý bích nhân như túy,
Xuyên song đối nguyệt minh.
Càn khôn, xuân kỷ độ,
Hương quốc, dạ tam canh.
Thù ngữ truyền lâu cổ,
Huyên thanh trục giá Linh.
Lân gia hà xứ địch,
Trắc nhĩ hựu tần thinh.
(Côn Đảo thi tập)

Ban đêm ở thành Gia Định
Ngồi tựa vách, như người say,
Trăng sáng vằng vặc rọi vào cửa sổ.
Trời đất đã qua mấy mùa xuân rồi,
Lòng thương nước nhớ quê, suốt ba canh trằn trọc
Gọng Tây xì xồ vọng từ lầu trống,
Tiếng ồn ào chen lẫn tiếng còi xe.
Sáo thổi từ nhà nào bên hàng xóm,
Hễ lắng tai nghe lại thấy buồn.

   
Chú thích