Gia Định thành, tức sự

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Gia Định thành, tức sự
của Lã Xuân Oai
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Lục tỉnh dĩ thành tân thế giới,
Tam xuân di thị cựu văn chương.
Thùy gia đài tạ vân sinh thái?
Hà xứ xa thuyền điện thổ quang?
Thôn lão thâm canh tuân quốc hiệu,
Dịch phu chung nhật tán y phương.
Vô tri tối thị lộ bàng thụ,
Lưỡng lưỡng, tam tam, lục cựu hoàng.
(Côn Đảo thi tập)

Tức cảnh thành Gia Định
Sáu tỉnh (Nam Kỳ) đã thành cõi đất mới,
Ba xuân, vẫn giữ được nếp văn chương xưa.
Nhà ai mà đài gác như mây bay nhiều vẻ,
Nơi nào đây mà xe thuyền, đèn điện sáng trưng?
Ông già xứ quê đêm khuya hỏi nhau niên hiệu của nước,
Lính gác suốt ngày bàn tán chuyện thuốc thang.
Hàng cây bên đường chẳng biết gì cả,
Từng đám, từng đám hai ba cây, chỗ lá xanh, chỗ lá vàng…