Gia đệ kiến Tiêu đô đốc thị tảo mai thi nhân canh kỳ vận dĩ tặng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Gia đệ kiến Tiêu đô đốc thị tảo mai thi nhân canh kỳ vận dĩ tặng - 家弟見簫都督示早梅詩因賡其韻以贈
của Trần Nguyên Đán
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

九泉根葉著微陽,
朔吹初飛數萼香。
大庾雲煙新調態,
小春池館好風光。
溪邊憔悴耐輕雪,
竹外優遊待眾芳。
寄語山礬須肖似,
來年桃杏太郎當。

Cửu tuyền căn diệp trước vi dương,
Sóc xúy sơ phi sổ ngạc hương.
Đại Dữu vân yên tân điệu thái,
Tiểu xuân trì quán hảo phong quang.
Khê biên tiều tụy nại khinh tuyết,
Trúc ngoại ưu du đãi chúng phương.
Ký ngữ sơn phàn tu tiếu tự,
Lai niên đào hạnh thái lang đương.

Từ dưới chín suối rễ và lá hút được khí dương mới,
Gió bắc thổi, mấy cánh hoa thơm bắt đầu bay.
Khói mây trên núi Đại Dữu dáng điệu tươi xinh,
Quán bên ao trong tiết tiểu xuân, phong quang đẹp đẽ.
Phờ phạc bên bờ khe quen với tuyết nhẹ,
Thảnh thơi ngoài khóm trúc, chờ các loài hoa.
Nhắn hoa sơn phàn cần giống hệt như thế,
Sang năm hoa đào, hoa hạnh sẽ làm anh.