50%

Há Giang Lăng (Tản Đà dịch)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Há Giang Lăng.
Há Giang Lăng - 下江陵
của Lý Bạch, do Tản Đà dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Bản dịch của Tản Đà

下江陵(早發白帝城)
朝辭白帝彩雲間,
千里江陵一日還。
兩岸猿聲啼不住,
輕舟已過萬重山。

Há Giang Lăng (Tảo phát Bạch Đế thành)
Triêu từ Bạch Đế thái vân gian,
Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn.
Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trú,
Khinh chu dĩ quá vạn trùng san

Sớm ra đi từ thành Bạch Đế
Sớm ra Bạch Đế thành mây,
Giang Lăng nghìn dặm một ngày về luôn,
Hai bờ tiếng vượn véo von,
Thuyền lan đã vượt núi non vạn trùng