Hán Văn Đế

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hán Văn Đế - 漢文帝
của Trần Anh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

刑措租寬亦至仁,
養成四百漢家春。
弋綈消得身清儉,
不費功臣費弄臣。

Hình thố, tô khoan diệc chí nhân,
Dưỡng thành tứ bách Hán gia xuân.
Dặc đề tiêu đắc thân thanh kiệm,
Bất phí công thần, phí lộng thần.

Bỏ hình phạt, nhẹ tô thuế cũng là ông vua rất nhân hậu,
Xây đắp nên cơ nghiệp bốn trăm năm của nhà Hán.
Mặc áo sồi thâm đạt được đức thanh kiệm cho riêng mình,
Nhưng không xa phí cho công thần mà xa phí cho kẻ bề tôi lộng hành.