Hạ cảnh (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Phiên âm Hán Việt

Nhật trường Tân quán tiểu song minh,
Phong nạp hà hương viễn ích thanh.
Vô hạn ngâm tình thùy hội đắc,
Tịch dương lâu thượng vãn thuyền thanh.