Hạ cảnh (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Hạ cảnh.
Hạ cảnh
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phiên âm Hán Việt

Nhật trường Tân quán tiểu song minh,
Phong nạp hà hương viễn ích thanh.
Vô hạn ngâm tình thùy hội đắc,
Tịch dương lâu thượng vãn thuyền thanh.