Hằng Nga nguyệt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hằng Nga nguyệt
của Lê Thánh Tông

Từ ngày gặp được thuốc đan sa[1],
Chiếm Quảng Hàn cung làm cửa nhà.
Lầu ngọc cao hòa[2] thế giới,
Mày ngài rạng khắp sơn hà.
Năm hồ những lấy làm song viết[3],
Bốn bể đều thìn[4] thấy nết na.
Thượng đế tuy hay nghiêm cấm đoán,
Có đêm lởm thởm[5] đến phòng ta.

   
Chú thích

  1. Đan sa: Hằng Nga lấy trộm thuốc bất tử của chồng rồi bay lên cung trăng
  2. Hòa: Toàn
  3. Chữ "song viết" các sách trước đây chưa tìm được nghĩa, ở đây phỏng đoán có thể là: nghiệp, cơ nghiệp, của cải, sản nghiệp
  4. Thìn: Giữ
  5. Lởm thởm: Lảng vảng