Hằng Nga nguyệt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Từ ngày gặp được thuốc đan sa[1],
Chiếm Quảng Hàn cung làm cửa nhà.
Lầu ngọc cao hòa[2] thế giới,
Mày ngài rạng khắp sơn hà.
Năm hồ những lấy làm song viết[3],
Bốn bể đều thìn[4] thấy nết na.
Thượng đế tuy hay nghiêm cấm đoán,
Có đêm lởm thởm[5] đến phòng ta.

   




Chú thích

  1. Đan sa: Hằng Nga lấy trộm thuốc bất tử của chồng rồi bay lên cung trăng
  2. Hòa: Toàn
  3. Chữ "song viết" các sách trước đây chưa tìm được nghĩa, ở đây phỏng đoán có thể là: nghiệp, cơ nghiệp, của cải, sản nghiệp
  4. Thìn: Giữ
  5. Lởm thởm: Lảng vảng