Họa Hồng Châu kiểm chính vận

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Họa Hồng Châu kiểm chính vận - 和洪州檢正韻
của Trần Nguyên Đán
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

送雨輕陰滿客途,
強酬佳韻詠風雩。
春光野寺花千樹,
世味村墟酒一壼。
白屋青登空負汝,
紫垣黃閣苦留吾。
安民濟物諸公事,
澤畔行吟莫自孤。

Tống vũ khinh âm mãn khách đồ,
Cưỡng thù giai vận vịnh Phong vu.
Xuân quang dã tự hoa thiên thụ,
Thế vị thôn khư tửu nhất hồ.
Bạch ốc thanh đăng không phụ nhữ,
Tử viên hoàng các khổ lưu ngô.
An dân tế vật chư công sự,
Trạch bạn hành ngâm mạc tự cô.

Đầy đường đất khách, bóng râm nhẹ đưa mưa,
Cố sức họa vần bài thơ vịnh cảnh "Phong vu".
Trong ngôi chùa nơi thôn dã, ngàn cây nở hoa dưới ánh xuân,
Trên nền cũ trong làng, một hồ rượu đậm mùi thế tục.
Nhà trắng đèn xanh tự buộc người vào,
Tường tia gác vàng, cố giữ ta lại.
Yên dân, giúp đời, sự nghiệp của các người,
Lang thang ca hát bên chằm, đừng cho mình là lẻ loi.