Họa bài Người đi cày

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Họa bài Người đi cày
của Lê Thánh Tông

Ruộng xanh, nước biếc ngát lom om[1],
Xê xế canh phu[2] đã tới nom.
Đỗi Vũ[3] tắm mưa tai nhấp nhấp
Nội Châu[4] cuốc nguyệt cật khom khom.
Cày Y[5] cúi đỡ dân Thương[6] ngóng.
Lều Cát[7] nằm lui chúa Hán[8] nhòm.
Có thuở nông rồi[9] khi việc giãn,
Đèo heo hóng mát ở ngoài mom.

   
Chú thích

  1. Lom om: Bao la
  2. Canh phu: Dân cày
  3. Đỗi: (tiếng cổ) thuở ruộng. : Vua Đại Vũ nhà Hạ. Sau khi khai phá đất đai, vua Hạ Vũ chia ruộng thành từng đỗi, từng đạc, định hạng ruộng tốt, ruộng trung bình và ruộng xấu (Thượng thư)
  4. Nội Châu: Nội Đào Lâm của nhà Chu, nơi Vũ vương nhà Chu cho thả trâu
  5. Cày Y: Tức Y Doãn thợ cày
  6. Dân Thương: Dân nhà Ân Thương mong được người hiền như Y Doãn cứu vớt
  7. Lều Cát: Lều của Gia Cát Lượng
  8. Chúa Hán: Lưu Bị ba lần đến cầu Gia Cát Lượng
  9. Nông rồi: Rỗi rãi