Họa bài Người chăn trâu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Họa bài Người chăn trâu
của Lê Thánh Tông

Ngày còn sớm, chửa xay om[1],
Gã mục dè chân đã tới nom.
Bạn xúm nội bằng, cười khặc khặc,
Trâu về ngõ hẹp, cỡi khom khom.
Tiếng ca Nịnh Thích[2] kề tai ngóng,
Khúc địch Hoàn Y[3] nghển cổ nhòm.
Còn có nơi nào vui thú nữa:
Gái trai cùng họp một đầu mom.

   
Chú thích

  1. Xay om: Xay thóc om sòm
  2. Ninh Thích: Người nước Vệ, thời Xuân thu, vì nhà nghèo phải sang nước Tề ở chăn trâu cho người khác. Một hôm, Nịnh Thích gõ sừng trâu để hát, Tề Hoàn công đi qua, nghe tiếng hát lấy làm cảm động, liền dùng làm thượng khanh
  3. Hoàn Y: Một người thổi sáo rất hay