Họa bài Tôn phu nhân quy Thục

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Họa bài Tôn phu nhân quy Thục
của Phan Văn Trị
Họa bài Tôn phu nhân quy Thục của Tôn Thọ Tường.

Họa bài Tôn phu nhân[1] quy Thục

Cài trâm sửa trấp[2] vẹn câu tòng,
Mặt ngã trời chiều biệt cõi Đông.
toả trời Ngô in sắc trắng,
Duyên về đất Thục [3] được màu hồng.
Hai vai tơ tóc bền trời đất,
Một gánh cang thường nặng núi sông.
Anh hỡi Tôn Quyền anh có biết,
Trai ngay thờ chúa gái thờ chồng.

   
Chú thích

  1. Tôn phu nhân ở đây là em gái của Tôn Quyền (vua Đông Ngô thời Tam Quốc).
  2. Trấp là cái hộp vuông, nhỏ, có ngăn, dùng để đựng các vật dụng thông thường.
  3. Về đất Thục tức về với Lưu Bị, vua nước Thục Hán thời Tam Quốc.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.