Họa bài Than nghề của Đình Trai

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Họa bài Than nghề của Đình Trai
của Nguyễn Công Trứ

Bài này Nguyễn Công Trứ trả lời và họa vần bài "Than nghề" của Nguyễn Qúy Tân

Tám vạn nghìn tư thứ ngỗng nghề,
Thứ nghề áo mũ thứ nghề nghê!
Mày râu ngắm lại lòng thêm hổ,
Thư kiếm sao đành dạ bỏ bê.
Xanh đỏ rẻ cùi khoe tốt mã,
Phong lưu khỉ gió hót đầy sề.
Xin đừng giở thói văn chương nữa,
Bán chó sao ngoài lại thủ dê?