Hỏi ông trăng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hỏi ông trăng
của Trần Tế Xương

     Ta lên ta hỏi ông trăng,
Hoạ là ông có biết chăng sự đời,
     Ông cao, ông ở trên trời,
Mà ông soi khắp nước người, nước ta.
     Năm châu cũng một ông mà,
Kể riêng thì lại mỗi nhà mỗi ông.

   
Chú thích