Hồng Đức thập nhị niên Tân Sửu khoa tiến sĩ đề danh ký

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hồng Đức thập nhị niên Tân Sửu khoa tiến sĩ đề danh ký - 洪德十二年辛丑科進士題名記  (1484) 
của Nguyễn Xung Xác

Văn bia đề danh tiến sĩ khoa Tân Sửu niên hiệu Hồng Đức thứ 12 (1481) do Nguyễn Xung Xác soạn, dựng ngày 15 tháng 8 niên hiệu Hồng Đức thứ 15 (1484).

洪德十二年辛丑科進士題名記 Hồng Đức thập nhị niên Tân Sửu khoa tiến sĩ đề danh ký

洪德辛丑、寔有國啟運之五十四年、皇上中興之二十二年;大比開科、至是十一有一矣。是科舉人、充賦于春官、殆二千餘;取合格而進于大廷、纔三十之。其沙汰至精也。廷試之日、有司差穀、百執蒞其事。上御正殿、降賜清問。翌日、垂睿覽、為之品藻;以范敦禮為舉首、劉興孝次,阮允迪、恩榮次第、具如弈典。八翰林者、例外優加一級;申敕冬官、於國子監礱石題名、命臣沖懿記之。臣拜手稽首而言言曰﹕譽髦斯士、文王無?之心;遐不作人、文王豈弟之教。皇上鼓舞人才、蝟興文治;棫樸之仁,菁莪之化、蓋異世而同功者也。士生斯世、遭逢聖明、衣被文、聲膏沐淳化;乘風雲之會、仰日月之光;登榮進之途、入英雄之彀;勒名貞、垂諸悠遠、豈不榮且幸歟?雖然名者實之賓、好者莠之對、有名有實、不幾於好乎?有名無實、不幾於莠乎?登名斯石者、固當以行義自修、文學自勵、為真狀元、為名進士上不負朝廷所知、下不負生平所學;無若公孫曲學阿世、獾郎新法誤人、徒科目之累耳。且是石之立於大學也、要使縉紳之彥、章掖之流、目之屬之、口之誦之、裴回瞻望、景仰艷慕、以為人心激勵之機、昭示彌文之懿;其關於治原、係於風教也大矣、臣豈敢以愚且陋而辭。臣謹記。


顯恭大夫、翰林院侍書兼秀林局司訓、臣阮仲懿奉敕撰


茂林佐郎中書監典書、臣潘衷奉敕書


茂林郎金光門待詔臣蘇礙奉篆


洪德十五年八月十五日立

第一甲三名賜進士及第

范敦禮新興府御天縣

劉興孝紹天府永寧縣

阮允迪應天府青威縣


第二甲八名賜進士出身

吳文景諒江府安勇縣

武克明上洪府錦江縣

劉彥光紹天府東山縣

阮惟楨國威府慈廉縣

范雄建興府天本縣

黃伯陽應天府青威縣

裴師錫南策府青林縣

黎德邵上洪府唐豪縣


第三甲二十九名賜同進士出身

阮明通慈山府東岸縣

譚廷芳國威府丹鳳縣

范拙上洪府錦江縣

武原禎上洪府唐安縣

黎覯南策府青林縣

阮孫蔑金華縣

阮仁被慈山府武寧縣

阮文秀三帶府白鶴縣

武宜兄上洪府錦江縣

阮堵國威府丹鳳縣

阮泰壽昌縣

孔居魯三帶府立石縣

申宗武諒江府安勇縣

黎公傳荊門府峽山縣

范子賢太平府瑞英縣

阮必聰武寧縣

阮子騾南策府至靈縣

阮廷俊順安府良才縣

阮仁禮河中府弘化縣

潘應瓚荷花府石河縣

黎賜順安府細江縣

杜伯齡上洪府錦江縣

吳克俊下洪府長津縣

湯義方慈山府東岸縣東岸錦章社

黎德忠諒江府安勇縣古勇社

阮轟順安府嘉林縣林義齋社

潘餘慶德光府羅江縣

黎維翰河中府弘化縣

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.