Biên dịch:Hữu cảm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Hữu cảm)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hữu cảm - 有感
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

沉思世變絕堪傖
消長盈虛未易量
宇宙方開新世界
人民又別一鴻荒
不知誰是為盤古
休把浮談笑老莊
心目未窮年漸老
故園松匊自徜徉

Trầm tư thế biến tuyệt kham thương
Tiêu trưởng doanh hư vị dị lường
Vũ trụ phương khai tân thế giới
Nhân dân hựu biệt nhất hồng hoang
Bất tri thùy thị vi Bàn Cổ
Hưu bả phù đàm tiếu Lão Trang
Tâm mục vị cùng niên tiệm lão
Cố viên tùng cúc tự thương dương

Lại có xúc cảm
Suy nghĩ về đời loạn hết chịu nổi niềm thương cảm
Sự còn mất đầy vơi khó mà lường
Vũ trụ vừa mở ra thế giới mới
Nhân dân lại khác cái mông muội thời hồng hoang
Chẳng biết ai là Bàn Cổ
Thì đừng đem chuyện lão, Trang ra bàn luận
Sự suy nghĩ mưu tính còn chưa cạn nhưng tuổi ngày một cao
Tự mình rong chơi cùng cúc tùng nước cũ.

Ngẫm xem đời loạn quá buồn thương
Đầy vơi còn mất thật khó lường
Vũ trụ mới khai tân thế giới[1]
Nhân dân lại khác cổ hồng hoang[2]
Nếu không biết rõ ai Bàn Cổ[3]
Thì đừng bàn hão truyện Lão, Trang[4]
Nghĩ suy chưa cạn nhưng tuổi tác
Cúc tùng nước cũ tự chơi nhàn.

   
Chú thích

  1. Có lẽ tác giả ám chỉ lối sống Tây mới du nhập vào nước ta (nd)
  2. Cổ hồng hoang: thời cổ xưa, con người còn sống trong mông muội.
  3. Bàn Cổ: Nhân vật truyền thuyết Trung Hoa, sinh ra khi vũ trụ mới có và sống tới 800 năm
  4. Lão Tử và Trang Tử: hai nhà triết học cổ đại Trung Quốc thời Xuân thu, Chiến quốc (nd).


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.