Hoàng Hạc lâu (Nguyễn Trung Ngạn)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Hoàng Hạc lâu.
Hoàng Hạc lâu - 黃鶴樓
của Nguyễn Trung Ngạn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

旅懷何處可消憂,
黃鶴磯南一倚樓。
夏口遠帆來別浦,
漢陽晴樹隔滄洲。
樓前歌管迴翁醉,
檻外煙波太白愁。
猛拍欗杆還自傲,
江山奇絕我茲遊。

Lữ hoài hà xứ khả tiêu ưu,
Hoàng hạc ky nam nhất ỷ lâu.
Hạ khẩu viễn phàm lai biệt phố,
Hán Dương tình thụ cách thương châu.
Lâu tiền ca quản hồi ông túy,
Hạm ngoại yên ba Thái Bạch[1] sầu.
Mãnh phách lan can hoàn tự ngạo,
Giang sơn kỳ tuyệt ngã tư du.

   
Chú thích

  1. Tên hiệu của Lý Bạch